Закон України «Про ринок електричної енергії»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n1784

Закон України «Про природні монополії»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12

Закон України «Про відходи»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр

Закон України «Про землі енергетики  та правовий режим  спеціальних зон енергетичних об’єктів»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17

Закон України  «Про енергозбереження»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр