"Повідомлення про намір ТОВ "СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС" здійснити зміну тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення"

Керуючись п.2.3. «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», який затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390  товариство з обмеженою відповідальністю «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення.

І. Діючі, на сьогоднішній день тарифи на теплову енергію встановлені відповідно рішень виконавчого комітету Смілянської міської ради (останні рішення датовані листопадом 2008 року), які сформовано згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» від 10.07.2006 №955 на рівні економічно  обґрунтованих витрат на їх надання.

Зважаючи на зміну чинного законодавства у сфері теплопостачання, з грудня 2011 року повноваження щодо встановлення тарифів (в межах виконання ліцензійних умов) були передані від виконавчих органів місцевого самоврядування до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі – НКРЕКП) на підставі Указу Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у  сфері комунальних послуг» від 23.11.2011 №1073/2011 (зі змінами).

З урахуванням прийнятих НКРЕКП постанов, встановлена умова, що «У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня заробітної плати на підприємствах відповідно до актів законодавства, Генеральної, галузевої угод, ставок орендної плати, інших обов'язкових  платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси  запроваджується механізм коригування тарифів.»

Цей механізм застосовувався НКРЕКП до структури тарифів на теплову енергію, яка була затверджена виконавчим комітетом у 2008 році в частині зміни вартості природного газу і на незначному рівні вартості електричної енергії. Інші витрати коригуванню не підлягали, що призвело до невідповідності встановлених тарифів на теплову енергію до економічно - обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централізованого опалення.

При цьому, тариф на теплову енергію для ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» являється не структурованим, тобто не має розподілу за видами ліцензованої діяльності – виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії.

ІІ. Враховуючи положення постанови НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов господарської діяльності у сфері теплопостачання» №308 від 22.03.2017, повноваження щодо установлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання передані до виконавчих органів місцевих рад.

З метою отримання структурованого економічно  обґрунтованого тарифу на теплову енергію ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» виконало розрахунки тарифів для всіх категорій споживачів згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Тарифи на теплову енергію визначено за діючими нормами і нормативами економічно обґрунтованих значень усіх показників господарської діяльності.

Згідно з вимогами Закону України «Про природні монополії» тільки витрати повної собівартості, які за Податковим кодексом України враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства.

Товариством наданий комплект документів. При цьому, надані затверджені або погоджені:        

 • річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на 2017 рік, відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел, втрати теплової енергії в теплових мережах, корисний відпуск теплової енергії власним споживачам за категоріями, теплове навантаження об’єктів теплоспоживання;      
 • норма питомих витрат палива на виробництво 1 Гкал;        
 • норма питомих витрат електричної енергії  на виробництво 1 Гкал;  

ІІІ. Економічно обґрунтована собівартість теплової енергії визначена з урахуванням наступних факторів:

1.Корисний відпуск за категоріями споживачів.

Вихідні данні:нормативна температура внутрішнього повітря у приміщеннях, помісячна температура зовнішнього повітря, кількість днів опалювального періоду максимальне приєднане теплове навантаження.Слід зазначити, що в коригованих НКРЕКП тарифах на теплову енергію застосовувались показники корисного відпуску, що склалися у 2008 році:  

 • населення – 19 684,52 Гкал        
 • бюджет – 5 171,83 Гкал        
 • інші споживачі – 19 345,21 Гкал
 • всього – 44 201,56 Гкал 

На теперішній час, в зв’язку з багатьма факторами, обсяги корисного відпуску теплової енергії значно скоротились          

 • населення – 17 039,46 Гкал або  86,56 %          
 • релігійні громади – 43,09 Гкал          
 • бюджет – 4 634,25 Гкал або 89,61%        
 • інші споживачі – 6 104,95 Гкал або 31,56 %
 • всього – 27 821,75 Гкал або 62,94 %.2.

2.Собівартість виробництва теплової енергії власної ТЕЦ – згідно з тарифами, затверджених відповідною постановою НКРЕКП.

3.Витрати на електричну енергію розраховані з урахуванням тарифу на електроенергію 2 класу напруги на момент подачі заяви. Питома норма витрат електроенергії погоджена з ОДА згідно з наданими розрахунками.

4.Витрати на оплату праці розраховані відповідно до Закону України «Про оплату праці» з урахуванням розміру прожиткового мінімуму в розмірі 1600 грн. і галузевих коефіцієнтів, які передбачені Галузевою угодою з урахуванням доплат і надбавок за роботу важких і шкідливих умовах праці, у вихідні дні, нічний час тощо. Середньомісячна заробітна плата склала 5 289 грн. на особу, що нижче середньомісячної заробітної плати по промисловості – 6 852 грн.

5.Амортизація основних засобів розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб населення
Тариф НКРЕКП Виробництво теплової енергії Транспортування теплової енергії     Постачання теплової енергії   Теплова енергія, всього   Зміна складової  
тис. грн. грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал %
1 2 3 3 4 5 6 7  
1 Повна собівартість, у т. ч.: 19259,09 978,39 1243,74 208,86 10,36 1462,96 149,53
1.1 Витрати на паливо, у т. ч.: 15122,49 768,24 583,14 0 0 583,14 75,91
1.1.1 Природний газ 15122,49 768,24 583,14 0 0 583,14 75,91
1.1.2 Інше паливо 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Витрати на покупну теплову енергію 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Собівартість виробництва теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0 0 375,31 0 0 375,31 100
1.4 Витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 888,5 45,14 18,63 82,24 0 100,87 223,46
1.5 Транспортування теплової енергії мережами інших підприємств 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 2623,89 133,3 170,49  74,34  9,52  254,35  190,81
1.7  Амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ  365,87  18,59  13,72  14,81  0  28,53  153,47
1.8  Інші витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ  258,34  13,12  82,45  37,47  0,84  120,76  920,43
2  Витрати на покриття втрат        0  0    0
3  Розрахунковий прибуток, у т. ч.:  0  0  73,38  35,01  18,07  126,46  100
3.1  Податок на прибуток  0  0  11,19  1,88  0,09  13,16  100
3.2  На розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  0  0  0  22,69  17,46  40,15  100
3.3  Інше використання прибутку (прибуток у тарифах на виробництво ТЕЦ, ТЕС, КГУ)  0  0 62,19  10,44  0,52  73,15  100
4  Вартість теплової енергії за відповідними тарифами  19259,09  978,39  1317,12  243,87  28,43  1589,42  162,45
5  Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал              
6  Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал    19684,52  17039,46  17039,46  17039,46  17039,46  86,56
7  Рівень рентабельності. %    0,00%  5,00%  5,00%  5,00%  5,00%  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб бюджетних установ та інших споживачів
Тариф НКРЕКП Виробництво теплової енергії Транспортування теплової енергії     Постачання теплової енергії   Теплова енергія, всього   Зміна складової  
грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал %
1 2 4
1 Повна собівартість, у т. ч.: 1271,73 1436,61 208,86 10,36 1462,96 73,27
1.1 Витрати на паливо, у т. ч.: 1059,04 776,01 0 0 776,01 73,27
1.1.1 Природний газ 1059,04 776,01 0 0 776,01 0
1.1.2 Інше паливо 0
0 0 0 0 0
1.2 Витрати на покупну теплову енергію 0
0 0 0 0 0
1.3 Собівартість виробництва теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0 375,31 0 0 375,31 100
1.4 Витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 47,68 18,63 82,24 0 100,87 211,56
1.5 Транспортування теплової енергії мережами інших підприємств 0
0 0 0 0 0
1.6 Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 133,3 170,49 74,34  9,52  254,35 190,81
1.7  Амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 18,59  13,72  14,81  0  28,53  153,47
1.8  Інші витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 13,12  82,45  37,47  0,84  120,76  920,43
2  Витрати на покриття втрат  0  0  0
3  Розрахунковий прибуток, у т. ч.:  0 84,76  35,01  18,07 137,84  100
3.1  Податок на прибуток  0 12,93  1,88  0,09 14,9  100
3.2  На розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  0  0  22,69  17,46  40,15  100
3.3  Інше використання прибутку (прибуток у тарифах на виробництво ТЕЦ, ТЕС, КГУ)  0 71,83  10,44  0,52 82,79  100
4  Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 1271,73 1521,37  243,87  28,43 1793,67 141,04
5  Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал
6  Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 5171,83  4634,25
4634,25 4634,25 4634,25 89,61
7  Рівень рентабельності. % 0,00%  5,00%  5,00%  5,00%  5,00%

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб релігійних організацій
Тариф НКРЕКП Виробництво теплової енергії Транспортування теплової енергії     Постачання теплової енергії   Теплова енергія, всього   Зміна складової  
грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал %
1 2  7
1 Повна собівартість, у т. ч.: 659,09 990,25 208,86 6,39 1205,5 182,9
1.1 Витрати на паливо, у т. ч.: 446,4 329,31 0 0 329,31 73,77
1.1.1 Природний газ 446,4 329,31 0 0 329,31 73,77
1.1.2 Інше паливо 0
0 0 0 0 0
1.2 Витрати на покупну теплову енергію 0
0 0 0 0 0
1.3 Собівартість виробництва теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0 375,49 0 0 375,49 100
1.4 Витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 47,68 18,57 82,24 0 100,81 211,43
1.5 Транспортування теплової енергії мережами інших підприємств 0
0 0 0 0 0
1.6 Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 133,3 170,49 74,34 5,55 250,46 187,89
1.7  Амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 18,59 13,69  14,81  0  28,53  153,31
1.8  Інші витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 13,12  82,62  37,47  0,84  120,76 921,72
2  Витрати на покриття втрат  0  0  0
3  Розрахунковий прибуток, у т. ч.:  0 58,25 35,01  18,07 111,33  100
3.1  Податок на прибуток  0 8,82  1,88  0,09 10,79  100
3.2  На розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  0  0  22,69  17,46  40,15  100
3.3  Інше використання прибутку (прибуток у тарифах на виробництво ТЕЦ, ТЕС, КГУ)  0 49,43  10,44  0,52 82,79  100
4  Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 659,09 1048,5 243,87 24,46 1316,83 199,8
5  Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал
6  Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 1 43,09
43,09 43,09 43,09  
7  Рівень рентабельності. % 0,00%  5,00%  5,00%  5,00%  5,00%

 

Таке значне збільшення вартості послуги з централізованого опалення, пов’язане зі зростанням вартості теплової енергії та зменшенням кількості опалювальної площі житлових будинків.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: 20700, м.Сміла, вул. Василя Стуса, 41, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..»

 

Зелінська С.В. 

047-33-5-36-05